• ZARA PROJEKT d.o.o.
  Put Pištaca 5
  23 247 Vinjerac
  Hrvatska
 • +38599 30 66 500
  +38591 247 19 78
 • Osnovni podaci
  Web: www.zara-projekt.com
  Mb: 2917009
  Oib: 35055970402
  Mbs: 110032469, trgovački sud u Zadru

  Žiro račun:
  2485003-11-00279600, koji se vodi kod Croatia banke d.d.
  (R.Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb)
  IBAN: HR3424850031100279600

  2407000-11-00382489, koji se vodi kod OTP banke d.d.
  (Domovinskog rata 3, 23 000 Zadar)
  IBAN: HR7124070001100382489

  Temeljni kapital društva:
  1,825.000,00 kn

  Članovi društva:
  Miljenka Ćoza Sendi, Robert Sendi

  Članovi uprave:
  Miljenka Ćoza Sendi, Robert Sendi